Zittend of staand werken?

2023-05-02 - Hal18

Het is bij het werken achter een bureau belangrijk om een statische houding af te wisselen met een dynamische werkhouding. Er zijn wat dat betreft zowel voor zittend als staand werken voordelen als nadelen en oplossingen van toepassing. Ontdek hier welke voor- en nadelen er verbonden zijn aan zittend werken en staand werken. Daarbij bieden wij u tevens een oplossing om zittend en staand werken te combineren.

Zittend werken

Het is op de meeste kantoren nog altijd gebruikelijk om zittend te werken aan een bureautafel. Een passieve werkhouding brengt verschillende nadelen met zich mee. Er zijn echter ook voordelen aan toe te kennen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Nadelen

Een bekend nadeel van zittend werk in een statische houding is, dat er sprake is van een negatief effect op de gezondheid. Het risico op lichamelijke klachten neemt toe als de hele werkdag zittend wordt doorgebracht. Er bestaat een grotere kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en op diabetes. Bovendien treden er bij langdurig zittend werk vaak lichamelijke klachten op in de vorm van spier- en gewrichtspijnen. Een belangrijk kenmerk van zittend werk is dat de doorbloeding in het lichaam niet meer optimaal is. Dit zorgt voor minder zuurstofrijk bloed en vermindert de concentratie en productiviteit.

Voordelen

Een voordeel van zittend werk is dat de statische werkhouding met het juiste kantoormeubilair te doorbreken is. Het probleem is vaak dat de rug, benen en bovenlichaam zich constant in eenzelfde positie bevinden. Door gebruik te maken van een ergonomische bureaustoel en ergonomisch bureau, die op de gebruiker zijn afgestemd, is de statische houding te verminderen. Een slingerbureau is bijvoorbeeld gemakkelijk in hoogte verstelbaar. Hierdoor verkleint het risico op het ontstaan van lichamelijke klachten. Bovendien is het mogelijk om zittend te werken op bijvoorbeeld een bureaufiets. In dat geval is er sprake van een dynamische werkhouding en wordt het zitten gecombineerd met beweging.

Staand werken

Staand werken is in een passieve werkhouding net zo ongezond als de hele dag zittend achter een bureau doorbrengen. Ook voor staand werken geldt daarom dat er nadelen zijn. Dat neemt niet weg dat er ook voordelen te benoemen zijn als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden om op de juiste manier staand te werken.

Nadelen

Er komt door de hele dag te staan in eenzelfde positie meer druk op het bloedvatenstelsel. Hierdoor neemt de kans op het ontstaan van spataderen toe. Een staande passieve houding die lang aanhoudt, zorgt ervoor dat het lichaam sneller vermoeid raakt. Bovendien is het risico groot dat er pijn aan de voeten ontstaat net als gewrichtsklachten, zoals pijn in de knieën.

Voordelen

Een voordeel van staand werken is dat de beenspieren geactiveerd worden. De stofwisseling krijgt hierdoor een boost. Het probleem is echter dat te lang staand werken de voordelen weer teniet doen. Daarom is het belangrijk in plaats van de keuze tussen zittend en staand werken beide opties met elkaar te combineren.

Staand werken of zittend werken beter?

U hoeft geen keuze te maken tussen zittend of staand werken. Het is in beide situaties niet goed om de hele dag een passieve en statische houding aan te nemen. De ideale oplossing is om zittend werk met staand werk af te wisselen. Hiervoor is een zit-sta bureau te gebruiken, dat afwisselend zittend en staand werken mogelijk maakt.

Flexibel werken met een sta-zit bureau

Een ideale balans in de werkhouding is te realiseren door een sta-zit bureau te gebruiken. Afwisseling is wat dat betreft de perfecte oplossing om een gezonde werkhouding te creëren. De afwisseling tussen zittend en staand werken, heeft een positieve invloed op de doorbloeding. De hersenen krijgen hierdoor meer zuurstof en dit verbetert de concentratie en productiviteit, waarbij het risico op uitval door ziekte vermindert. Een elektrisch verstelbaar bureau maakt het gemakkelijk om efficiënt en snel te wisselen tussen zittend en staand werken. Hal18 heeft voor u verschillende oplossingen beschikbaar om zittend en staand werken te combineren.